நிதி அறிக்கை (01.01.2013 - 31.12.2014)

நிதி அறிக்கை (01.01.2013 – 31.12.2014)

எழுநா ஊடக நிறுவனத்தின் ஜனவரி 1, 2013 முதல் டிசம்பர் 31, 2014 வரையான நிதியறிக்கையை இங்கே சமர்ப்பிக்கின்றோம். இந் நிதியறிக்கையில் எழுநா ஊடக நிறுவனம் இயங்க ஆரம்பித்தது முதல் டிசம்பர் 31, 2014…

Read Article →
'அளிப்புரிமை' சார் கொள்கை

‘அளிப்புரிமை’ சார் கொள்கை

எழுநா வெளியீடுகளில், வழமையாக பதிப்பகங்கள் உபயோகிக்கும் ‘காப்புரிமை’ (Copyright) என்ற உரிமத்திற்குப் (Licence) பதிலாக புதிய வகையானதொரு உரிமத்தைப் பார்த்திருப்பீர்கள். அவ்வுரிமம் தொடர்பான கேள்விகள் உங்களில் பலருடைய மனதில் தோன்றியிருக்கும். ஆம். எழுநா காப்புரிமைக்கு…

Read Article →
பங்களிப்பாளர்களுக்கு அழைப்பு

பங்களிப்பாளர்களுக்கு அழைப்பு

எழுநா! ஒரு சுதந்திர ஊடக அமைப்பு. இலாப நோக்கற்ற தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி. ஊடகச்செயற் செயற்பாடுகளுக்கான தளங்களை வலுப்படுத்துவதும் ஊடகம் சார் தளங்களில் மூடியிருக்கும் பாதைகளைத் திறந்துவிடுவதும் ஊடக முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதும் தமிழ்ச்சூழலில் ஊடகம்…

Read Article →
2014-2015 வெளியீடுகளிற்கான பிரதிகள் கோரல்

2014-2015 வெளியீடுகளிற்கான பிரதிகள் கோரல்

இலங்கைத்தமிழ் பேசும் சமூகங்களுடன் தொடர்புடையவாறான பின்வரும் விடயங்களையொட்டிய பிரதிகள் கோரப்படுகின்றன. மீள்பதிப்பு, 19ஆம் நுற்றாண்டைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர்களின் தொகுப்புக்கள், பதிப்பிக்கப்பெறாத அரிதான கையெழுத்துப் பிரதிகள் பல்கலைக்கழக இளமாணி, முதுமாணி, கலாநிதி கற்கை நெறிகளுக்காக அளிக்கபட்ட…

Read Article →
யுகபுராணம் கவிதை நூலுக்கு விருது

யுகபுராணம் கவிதை நூலுக்கு விருது

எழுநா வெளியிட்ட நிலாந்தனின் யுகபுராணம் கவிதை நூலுக்கு கனடா தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தின் விருது கிடைத்துள்ளது. கடந்த 15 யூன் 2013 அன்று கனடாவில் நடந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வில் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது.

Read Article →