தலைப்பற்ற தாய்நிலம்

தலைப்பற்ற தாய்நிலம்

மஞ்சுள வெடிவர்தன தமிழில் ரிஷான் ஷெரீப், பஹீமா ஜஹான் எழுநா + நிகரி வெளியீடு எழுநா வெளியீடு 7 ஜனவரி 2013 மஞ்சுளவின் கவிதைகள் நுட்பமானவை. சிங்கள சமூகத்தின் இயலாமையையும் மௌனத்தையும் நோக்கிச் சொல்லடிகளை…

Read Article →
யுகபுராணம்

யுகபுராணம்

நிலாந்தன் எழுநா வெளியீடு 5 ஜனவரி 2013 ஒரு யுகமுடிவின் காலத்தில், உத்தரிப்புக்களால் நிறைந்த அவல வாழ்வின் வார்த்தைகளே இக்கவிதைகள். உத்தரிப்பின் வலிகளையே ஆயுதமாக்கி அந்த அழிவு நாட்கள் இக்கவிதைகளில் மீளப் படைக்கப்படுகின்றன. அவை…

Read Article →