பதிப்புரை : மலையகம் எழுகிறது

மலையகம் எழுகிறது

மலையகம் எழுகிறது

இலங்கையில் மலையகத் தமிழ்மக்களின் வாழ்க்கை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பின்பகுதியில் ஆரம்பித்தது. அது குறித்த சமூக அரசியற் பார்வையிலான வரலாற்றுப் பதிவுகள் மிகவும் அரிதாகவே வெளிவந்திருக்கின்றன. அதிலுங்கூட, மலையகமக்களிடையே எழுந்துவந்த சமூக, அரசியல் மேம்பாட்டு அமைப்புகளைப் பற்றிய தொகுப்பாவணமாக இதுவரை எந்நூலுமே பதிப்பிலே வரவில்லையென்று அறிந்தவரையிலே சொல்லலாம். அரசியற் சமனிலிகளும் சூத்திரங்களும் இலங்கையிலே மாறிப்போயிருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்திலே இத்தகு ஆவணம் மலையக மக்களின் வருங்காலத்திற்கான சிறந்த பாதையைச் செப்பனிடச்செய்ய வேண்டப்படும், வரலாற்றின் படிப்பினையின் பாற்பட்ட தேவையாகும்.

இவ்வகையில் மலையக மக்கள் முன்னணியின் உதவித் தலைவராகவிருந்த மறைந்த திரு. வி. ரி. தர்மலிங்கம், சிறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தபோது, சரிநிகர் இதழில் இத்தொடர் வெளியாகியது. 1994 ஆம் ஆண்டுக்காலத்திலே “மலையக அரசியலில் சமூக கலாசார அமைப்புகள்” என்ற பெயரில் அதனை எழுதியிருந்தார். இற்றைக்குப் பதினெட்டாண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட தொடராகவிருந்தபோதும், இத்தொடர் மலையகமக்கள் இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட காலத்திலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் முடிவுவரையிலுமான காலப்பகுதியில் செயற்பட்ட அமைப்புக்களைப் பற்றி விபரிக்கின்றது. இவ்வகையிலே இக்காலத் தலைமுறையினர் மலையகத்தின் அமைப்பு / இயக்கச் செயற்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளும் நோக்கோடு வெளியிடுகின்றோம். இந்நூலை ஏற்கனவே “மலையகம் எழுகின்றது” என்ற பெயரிலே வெளியிடும் நோக்கமிருந்ததாக, திரு இர. சிவலிங்கத்தின் கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக வந்த “மலையக சிந்தனைகள்” நூலிலே குறிப்பிட்டிருப்பதால், அதே தலைப்பிலேயே வெளியாகின்றது.

இந்நூல், மலையகத்தமிழர்கள் இலங்கைக்கு அழைத்துவரப்பட்டு, இந்நிலத்தில் வேரூன்றியதிலிருந்து தொண்ணூறின் ஆரம்பகட்டத்திலே மலையக மக்கள் முன்னணி அமைந்தது வரையிலான, காலகட்டத்தின் வரலாற்றை உள்ளடக்கியிருக்கின்றது. மலையக வரலாற்றில் தனிமனித முயற்சி, பண்பாட்டு அமைப்புகள், பிரதேசம் சார் அமைப்புகள், தொழிற்சங்கங்கள், மொழிசார் அமைப்புகள், அரசியலமைப்புகள் என்பனவாக இவ்வமைப்புகள் விரிந்து கிடந்ததை இந்நூல் காலவரிசைப்படி தருகின்றது. நூலின் அமைவு, மேம்பாடு சார்ந்த வரலாற்றினைமட்டுமல்ல, கூடவே பல்வேறு அமைப்புகளிடையே நிலவிய அரசியற்பிணக்குகளையும் அவை கூர்ப்படைந்த வகையினையும் விபரிக்கின்றது. ஆசிரியரும் ஒரு கட்சிசார்ந்த அரசியல்வாதியென்ற அளவில், வரலாற்றை வெறுமனே ஒப்பிவிக்காமல் தனது அரசியல் நிலைப்பாடு சார்ந்து விமர்சனபூர்வமாக அணுகிச் செல்கின்றார். அவ்வகையிலே, ஒவ்வொரு நிலையிலும் வேறிடத்திலே சொல்லப்படாதன சொல்லப்பட்டதையும், சொல்லப்பட்டவை சொல்லப்படாதுபோன தன்மையினையும் உணர்ந்து, காலரீதியான ஆவணமாக உள்வாங்கவேண்டியது அவசியமானது.

இந்நூல், பருவ இதழுக்காகத் தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகையால், சமயங்களிலே சொன்னவை மீளச் சொல்வது ஆசியருக்குத் தவிர்க்க முடியாதிருந்திருக்கலாம். ஆயினும், பதிப்புக்காகச் செம்மைப்படுத்தியபோது சீர்படுத்த ஆசிரியர் உயிருடனில்லாத காரணத்தினாலே, ஆசிரியரின் கருத்துகளும் தரவுகளும் எவ்வகையிலும் பாதிக்கப்படா வண்ணம், இயன்றவரை சொல்வன மீளச்சொல்தலைச் சீர்படுத்தி நூல்வடிவுக்குப் பொருந்திய வகையிலே அமைக்க முயன்றிருக்கின்றோம்.